Media och sociala nätverk

-skillnaden är inte så stor som man skulle önska ibland.

När facebook lanserades för ett par år sedan var nyheter online endast begränsat till några av landets största medier och deras egna sidor. De var mycket begränsade och inte särskilt läsarvänliga. Men det fanns i alla fall en distinktion mellan vad som var pålitliga nyheter och vad som var prat i olika Communitys och chat-sidor. Den distinktionen var helt enkelt att den typ av media som höll på med nyheter var de som stod för pålitlighet. Men det var en tid innan social media.

Nyheter på facebook

Efter att communityn facebook växt sig så stor att de flesta människor idag får stora delar av sin uppdaterade världsuppfattning via sociala medier har man slutat ifrågasätta varifrån alla nyheter kommer. En självsanering av denna nyhetskonsumtion eller rättare sagt allätande. Det är svårt kanske att föreslå någon sorts riktlinjer för ett hållbarhetsarbete inom det här problemfältet. Antalet sociala medier växer och nyhetsförmedlare drunknar i flödet om de inte simmar medströms. Men där får de istället tampas med fula fiskar som annonsörer och bloggare.

Nyhetsförmedlare knockas av inkompetens

Twitter och bloggar och stjärnor som dyker upp överallt i rundgången på tv och facebook bidrar starkt till ett förorenande av nyhetsströmmen. Det kanske inte är renodlade nyheter som förväxlas med journalistik på nätet. Det är själva debatten och diskussionerna omkring de olika ämnena som dyker upp i media. Missförståndet är när människor i communityn förväxlar journalistiskt underbyggda nyheter med vad någon utan trovärdighet har sagt i ett kommentarsfält eller på sin blogg. Diskussionerna som förs inom communityn som facebook eller twitter bör betraktas för vad de är, diskussioner, inte fakta eller nyheter.