Hemsidor, bloggar och communities

Den här blogginlägget beskriver i korthet hur utveckling för aktiviteter på nätet har gått från att skapa egen hemsida på ett webbhotell, till att ha sin egen blogg antingen till att vara aktiv på olika sorters sociala nätverk. Ungefär för 10-15 år sedan när internet tog fart på allvar i de breda lagren, så var det vanligaste att man använde någon form av verktyg för att åstadkomma statiska sidor i ren hårdkodad HTML. Det var nästlade tabeller med bakgrunder i skriande färger och rörliga gif-bilder på galopperande hästar med mera. Så här såg det ut ett bra tag, och det allmänna internetanvändandet bestod i princip av att läsa eller ladda hem filer av olika slag. Inte sällan rörde det sig om upphovsrättsskyddat material.

Tvåvägskommunikation

Bloggarna introducerade möjligheten till tvåvägskommunikation eftersom det går att kommentera innehåll och eftersom man via s k ping, blir varse vilka som länkar till ens egen blogg. Därmed är saken klar. Webb 2.0 blir alltså ett flerdimensionellt rike. Facebook, Youtube och Twitter är de tjänster som hjälpt till att flytta ut mycket av vår dagliga kommunikation på nätet. Vi har inte bara fått nya och mer effektiva kanaler. Vi har förmodligen också blivit mer kommunikativa som människor.

Sociala nätverkens tid

I framtiden finns all data tillgänglig i molnet och det olika sociala nätverken sys ihop till en enda stor synergi där information och tjänster flyter fritt. Här uppstår nya affärstillfällen i varje sekund och det är bara att hoppa på tåget. I skrivande stund är Facebook det överlägset största sociala nätverket.

Seglivad favorit

Med tanke på alla ny sorters kommunikationsplattformar som dyker upp och försvinner så får man ändå säga att forum-formatet står sig förvånansvärt bra. Det är naturligtvis en komplex fråga att svara på, men en orsak skulle kunna vara att forumet har en lång historia och vid det här laget är det ett format på plattform som de flesta är bekanta med. Inte bara på en ytlig nivå, utan också på ett djupare kommunikativt plan. Exempelvis tenderar många forum att ha problem med hövlighet. Det kan vara något att funder över innan du startar ett eget forum. En av de äldsta och största svenska webbplatserna är ju Flashback.org som är ett bevis på att forum-formatet kan vara mycket effektivt.