Från web 2.0 till… vadå?

Internet var från början ett datronätverk för kommunikation mellan amerikanska universitet, och det baserades på nätverket ARPANET, som hade utvecklats för att användas av det amerikanska försvaret. Internet var dock inte särskilt användarvänligt innan Tim Berners-Lee, forskare vid CERN i Schweiz, bestämde sig för att skapa den mer användartillvänliga versionen World Wide Web, som förkortas www.

Ett av de stora modeorden inom webben de senaste åren har varit web 2.0. Uttrycket myntades dock redan 1999. Då, för tolv år sedan, fanns varken Facebook, molntjänster som Dropbox eller ärendehanteringssystem på nätet. Ändå är vi kvar med samma gamla web. Eller är vi det?

Man kan säga att termen slog igenom 2004, men det finns egentligen varken ett start- eller ett slutdatum. Web 2.0 handlar inte om någon speciell standard som ska rullas ut (alltså inte som HTML 5 och CSS 3), utan om hur utvecklarna skapar sidor och funktioner, och om hur användarna väljer att utnyttja dessa funktioner. Det drivs varken av utvecklarna eller användarna ensidigt, utan i en sorts dubbel rörelse.

Inte minst har utbyggnaden av trådlösa nätverk och tredje generationens mobiltelefoni medfört att allt fler tjänster utnyttjas på stående fot. En del av dessa tjänster kan dessutom bara användas i mobilen.